Talkshow ON AIR Radio DAKTA ( Kenali Infeksi dan Tanda-tanda Keganasan Dibidang THT dan Pita Suara ) Nara sumber dr.Hazrul Lutfi Hamid, Sp.THT

Talkshow ON AIR Radio DAKTA ( Kenali Infeksi dan Tanda-tanda Keganasan Dibidang THT dan Pita Suara ) Nara sumber dr.Hazrul Lutfi Hamid, Sp.THT